Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Ανακοίνωση για τη διακαναλική συζήτηση

Μετά λύπης μας, διαπιστώνουμε πως οι διακαναλικές συζητήσεις που προγραμματίζονται για το Νοέμβριο περιορίζονται μόνον μεταξύ των τριών συστημικών υποψηφίων και ουσιαστικά κατευθύνουν την επιλογή των ψηφοφόρων προς συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Ως αποτέλεσμα του σχεδιασμού αυτού, στη συζήτηση θα εκπροσωπείται μόνο ένα μέρος του εκλογικού σώματος. Μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, και το μεγάλο ποσοστό αποχής, το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας επεσήμανε πως έλαβε τα μηνύματα των ψηφοφόρων που απείχαν. Η απόφαση να αποκλειστούν όλοι οι υποψήφιοι – πλην τριών – καταδεικνύει πως εκείνες οι δηλώσεις ήταν απλά πρόσχημα και το σύστημα ξέρει πως να διαφυλάττει τα συμφέροντα του.

Η πρακτική του αποκλεισμού υποψηφίων υποσκάπτει το δημοκρατικό διάλογο, την ανταλλαγή ιδεών και εδραιώνει την κομματοκρατία, την οποία οι πολίτες σε κάθε δημοσκόπηση φαίνεται να απορρίπτουν.

Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης είναι ήδη ενήμερη για το θέμα και χαιρόμαστε που έχει άμεσα ενεργήσει για να διασφαλίσει ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί συμμορφώνονται με τις νομικές τους υποχρεώσεις για ισότιμη μεταχείριση των υποψηφίων για την Προεδρία της Δημοκρατίας κατά την προεκλογική περίοδο, όπως καθορίζονται από το Άρθρο 45 του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου του 1998 (7(I)/1998).

03/11/2022

 

Scroll to Top