ΠΥΛΩΝΑΣ ΙI: ΚΥΠΡΟΣ 2035

η κυπροσ αξιζει καλυτερα

european-union2

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ενεργός συμμετοχή της Κύπρου στην ΕΕ στην «πρώτη ταχύτητα». Πραγματικός εξευρωπαϊσμός με ικανότητα συμβολής σε προωθημένα σχήματα ειδικής συνεργασίας. Στον αντίποδα είναι η σημερινή Κύπρος, της à la carte συμμετοχής και αναξιοπιστίας.

Το κεφάλαιο της συμμετοχής στην ΕΕ σε μεγάλο βαθμό παραμένει αναξιοποίητο. Η επίτευξη των οικονομικών στόχων για κάθε σύγχρονο Κράτος Μέλος, συνδέεται με την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς του, την ομαλή λειτουργία της αγοράς και των παραγωγικών δυνάμεών του, την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της επιχειρηματικότητας σε νέους τομείς.

Στόχος μας η απόκτηση εξωστρεφούς ρόλου στην περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου. Προωθημένο κράτος μέλος της ΕΕ με δίκτυα συνεργασίας στη Μέση Ανατολή και την Ασία για προσφορά και πρόσβαση σε υπηρεσίες, τεχνολογίες και επενδύσεις σε ένα ελκυστικό περιβάλλον.

Μία και Πράσινη

Η Κύπρος είναι πολύ πίσω. Σε κανένα στόχο που θέτει η ΕΕ δεν έχουμε πραγματική πρόοδο. Χρειάζεται να αλλάξουμε ώστε η Κύπρος από ουραγός να γίνει πρωταγωνιστής. Με:

  • κίνητρα, νομοθετικές ρυθμίσεις όπου είναι αναγκαίο ώστε να διευκολύνεται η γρήγορη μετάβαση στην «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία».
  • γρήγορη στροφή στις ΑΠΕ. Οι κλιματικές συνθήκες βοηθούν αυτό το στόχο.

Η μετάβαση της Κύπρου στην ψηφιακή εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης συμβάλλει αποφασιστικά στη στροφή της οικονομίας στα πράσινα επαγγέλματα και στους τρεις τομείς  της αναπτυξιακής διαδικασίας. 

«Μια Κύπρος και Πράσινη» σημαίνει πως ολόκληρη η  Κύπρος συνδέεται με την προσπάθεια για την επίλυση του Κυπριακού με βάση τις κατευθύνσεις του ΟΗΕ ώστε η μια και ενωμένη Κύπρος να είναι σε θέση να αναπτύσσει τα οικοσυστήματά της ως μια ενιαία οντότητα, τόσο στη στεριά, όσο και στον αέρα και στη θάλασσα.

mia-kai-prasini
economy

Οικονομία

Η διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης είναι εφικτή – όσο και αναγκαία.

Το κράτος έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει στη διαμόρφωσή του για να πετύχουμε περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη. Το κράτος να θέτει τους αναπτυξιακούς κανόνες, διευκολύνοντας την ανάπτυξη και διασφαλίζοντας ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και η ενίσχυση της παραγωγικότητας, συνδέονται με τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας.

Υγεία

Ο ρόλος του κράτους είναι καθοριστικός στα ζητήματα της υγείας του πληθυσμού. Η κοινωνική πρόνοια εκφράζεται με διάφορους τρόπους με κύριο το χώρο της Υγείας. 

Το ΓΕΣΥ μάς ενδιαφέρει γιατί συνιστά τη ραχοκοκαλιά της αλλαγής στο χώρο της υγείας και γι’ αυτό η εξέλιξή του αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την καταξίωσή του. 

Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία χρειάζεται να συνεργάζονται προς αμοιβαίο όφελος, έτσι θα προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο καλύτερο αποτέλεσμα. Χρειάζεται νέα προσέγγιση για την έρευνα και την καινοτομία στο χώρο της κυπριακής φαρμακευτικής βιομηχανίας.

health
law

Κοινωνική Δικαιοσύνη

Το κράτος να εποπτεύει τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου και να ακολουθεί πολιτικές που να μειώνουν τις κοινωνικές ανισότητες.

Προϋπόθεση είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς, η αναβάθμιση της εικόνας της Κύπρου ως σοβαρού επενδυτικού προορισμού και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου.

Το κράτος οφείλει στους πολίτες την κατοχύρωση νέων κοινωνικών δικαιωμάτων: Πρόσβαση στην υγεία με βελτίωση του ΓΕΣΥ. Επανεκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση. Απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Σεβασμός στο περιβάλλον. Αυτά συνιστούν το τετράπτυχο μιας καθολικής υποχρέωσης του κράτους απέναντι σε όλους τους πολίτες του.

Παιδεία

Η μεταρρύθμιση στην παιδεία είναι ο μόνος τρόπος για να επιταχύνουμε τις αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος μας, ώστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης να αφορά τη σημερινή εποχή.

Μόνο έτσι θα αποκτήσουν οι νέοι και οι νέες μας τα εφόδια που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στο σημερινό περιβάλλον που οριοθετεί η συμμετοχή μας στην ΕΕ- ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων, ηλεκτρονική εποχή, νέες μορφές απασχόλησης, εξ αποστάσεως εργασία και εκπαίδευση, δια βίου μάθηση. 

Η κριτική σκέψη, η ικανότητα προσαρμογής στα νέα δεδομένα, ο μαθητής με τις πολλαπλές δεξιότητες είναι εκείνος που θα κινήσει το μηχανισμό της ανάπτυξής μας αποφασιστικά μπροστά.

paideia
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΗ

Πολιτισμός

Διαμόρφωση «Στρατηγικής για τον Πολιτισμό 2035» σε συνεργασία με τους δημιουργούς, τους πανεπιστημιακούς δασκάλους, τους εκπαιδευτικούς, τις οργανώσεις νεολαίας και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. 

Αξιοποίηση της διεθνούς εμπειρίας και σε διαβούλευση με την Επίτροπο της ΕΕ για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία. 
Διασύνδεση της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης δημιουργίας με τις τεχνολογικές μεταβολές ώστε οι ψηφιακές μορφές κάθε έργου με πολιτιστικό βάρος να γίνουν κτήμα μαθητών και πολιτών.

Ανάπτυξη των διεθνών και ευρωπαϊκών δικτύων ανάμεσα στους ανθρώπους του πνεύματος, των σχολών, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.

Διάχυση των πολιτιστικών αγαθών στην κοινωνία. Οι δύο θεματικές για να εμβαθύνουμε τον πολιτιστικό μας εαυτό είναι: Η κυπριακή πολιτιστική παράδοση, η διατήρηση και η εξέλιξή της. Τα σύγχρονα ρεύματα, η ανανέωση και ο εμπλουτισμός της.

Αθλητισμός

Θα πρέπει να ενδυναμωθούν οι υποδομές όχι μόνο για περισσότερο πρωταθλητισμό ,αλλά και για άσκηση από όλους.

Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να τύχουν πολλαπλής χρήσης και υπάρχει έδαφος για επιπρόσθετη οργάνωση και συγχρονισμό με  ευρωπαϊκά προγράμματα.

high-angle-runner-training
summer-holidays-teenage-concept-group-teenagers-looking-down

Νέοι

Η νέα γενιά ασφυκτιεί μέσα στις σημερινές συνθήκες. Βρίσκεται μπροστά στις τεράστιες μεταβολές στο χώρο της απασχόλησης και τις επιπτώσεις από την παγκοσμιοποίηση με τη μεταφορά θέσεων εργασίας σε χώρες με φθηνότερο ανθρώπινο δυναμικό.
Χρειαζόμαστε παιδεία που να καλλιεργεί νέους με ανοικτούς ορίζοντες μέσα από:

  • Τη σύζευξη της μάθησης με τις τεχνολογικές εξελίξεις.
  • Τις δεξιότητες που να συνδυάζουν την κριτική σκέψη, τη συναισθηματική νοημοσύνη, την ομαδικότητα, την ενσυναίσθηση, τις θετικές επιστήμες, τις τέχνες και την πανεπιστημιακή και άλλη εξειδικευμένη γνώση που να παρέχει επαγγελματικά εφόδια για να αντιμετωπίσουν οι νέοι τις προκλήσεις στο χώρο της απασχόλησης με βάση τη σημερινή πραγματικότητα.

Η νέα γενιά απορρίπτει τις πρακτικές της κλειστής κοινωνίας, οργίζεται με τα σκάνδαλα και τη διαφθορά, τους διορισμούς με βάση την κομματική ταυτότητα. 

Διεκδικεί αξιοκρατία, περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης, κοινωνική ευαισθησία, αλληλεγγύη και μια κοινωνική οργάνωση ανοικτή στα σύγχρονα φαινόμενα.

Η νέα γενιά των Κυπρίων, πιστεύω ότι δεν θέλει να ζει σε μια διαιρεμένη Κύπρο. Διεκδικεί να ζήσει σε μια κοινή πατρίδα για όλους τους Κυπρίους μέσα σε συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας. Το μέρισμα ειρήνης  σε μια ομόσπονδη, ενωμένη Κύπρο, χωρίς στρατό κατοχής, αφορά τις δημιουργικές ικανότητες της νέας γενιάς να ζήσει και να αναπτύξει κάθε περιοχή της χώρας μας.

Απόδημοι

Σημαντικός αριθμός Κυπρίων ζει στο εξωτερικό και πρέπει να τους φέρουμε πιο κοντά μας, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και τις πολλές δυνατότητες που προσφέρει.

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) θα μπορούσαν να επεκταθούν στοχευμένα και στο εξωτερικό για να μπορεί πρακτικά ο κόσμος να έχει τα έγγραφα που χρειάζεται. Ένα πιλοτικό πρόγραμμα, για παράδειγμα στο Λονδίνο ή στην Αθήνα, θα ήταν μια καλή αρχή.

Σημαντικό να μπορούν να ψηφίζουν και με επιστολική ψήφο. Στις χώρες που ζουν να αναδείξουν την κυπριακή πολιτιστική ταυτότητα και να δημιουργήσουν δίκτυα επιχειρηματικής συνεργασίας με την Κύπρο.

low-section-passenger-businessman-walking-with-suitcase-walkway-airport
Scroll to Top