Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Συνάντηση Α. Δημητριάδη με ΑΣΔΥΚ

Την ανάγκη ουσιαστικής αναγνώρισης της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), από την κυβερνητική εργοδοτική πλευρά, ως ισότιμου κοινωνικού εταίρου που εξυπακούει θεσμοθέτηση διαδικασίας συμμετοχής στην κοινωνική διαβούλευση με το σύνολο των συνδικαλιστικών Οργανώσεων, υπογράμμισε ο κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, υποψήφιος για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης.

Ο κ. Δημητριάδης πραγματοποίησε επίσκεψη στο γραφείο της Οργάνωσης, (ημερ. 13.10.2022), όπου συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου, επικεφαλής του οποίου ήταν ο Πρόεδρος Δρ Γεώργιος Χωραττάς. Ο κ. Δημητριάδης συμφώνησε με το πάγιο αίτημα της Οργάνωσης για εκπροσώπηση στην κοινωνική διαβούλευση που διενεργεί η κυβερνητική πλευρά, σε αντίθεση με την κατά αποκλειστικότητα διαβούλευση με μία μόνο οργάνωση όπως γίνεται μέχρι σήμερα αποκλείοντας την ΑΣΔΥΚ και άλλες οργανώσεις. Ο κ. Δημητριάδης δήλωσε ότι συμφωνεί με την αναγκαιότητα ικανοποίησης του δίκαιου αιτήματος για συμμετοχή στην κοινωνική διαβούλευση, παρατηρώντας ότι, «ο αποκλεισμός αποτελεί διαιρετικό στοιχείο και δυσμενή διάκριση». Επί του ιδίου ζητήματος, ο κ. Δημητριάδης συμφώνησε και με το αίτημα της ΑΣΔΥΚ όπως λαμβάνει, κατ’ αναλογία του εκτοπίσματός της, κρατική χορηγία, όπως επωφελούνται οι πλείστες συνδικαλιστικές Οργανώσεις.

Σύγκλιση απόψεων μεταξύ του κ. Δημητριάδη και του ΔΣ της ΑΣΔΥΚ διαπιστώθηκε, όχι μόνο στα προαναφερθέντα δύο ζητήματα, αλλά και στο ρόλο που διαδραματίζει η ΑΣΔΥΚ ως κοινωνικός εταίρος στα εργασιακά και όχι μόνο θέματα. Οι δύο αντιπροσωπείες συζήτησαν ζητήματα που αφορούν στο Δημόσιο και άλλα που απασχολούν την κυπριακή κοινωνία.

Ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Δρ Χωραττάς, επέδωσε υπόμνημα στο οποίο καταγράφονται τα κυριότερα ζητήματα που απασχολούν τους κρατικούς υπαλλήλους. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εισαγωγή του συνταξιοδοτικού, με τον κ. Χωραττά να δηλώνει ότι πρόκειται για ζήτημα κομβικής σημασίας επί του οποίου η ΑΣΔΥΚ διατηρεί επιφυλάξεις επί προνοιών του νομοσχεδίου στις οποίες δε δόθηκαν ικανοποιητικές απαντήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών. Τέθηκε επίσης, το ζήτημα της λειτουργίας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), με τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Οργάνωσης, Χριστόδουλο Αποστολίδη, να υποδεικνύουν την αναγκαιότητα όπως καταστεί πραγματικά ανεξάρτητη, έτσι ώστε να εξασφαλίζει την έξωθεν καλή μαρτυρία ως προς την αμεροληψία και αξιοπιστία της. Ακόμη, ηγέρθηκαν θέματα για αποκατάσταση των μισθών και των επιδομάτων και επαναφορά της ΑΤΑ στην προτεραία της μορφή.

Στη συνάντηση συμμετείχε και αντιπροσωπεία του Προεδρείου του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος (ΚΑΣ), του μεγαλύτερου Κλάδου της ΑΣΔΥΚ. Ο Πρόεδρος του ΚΑΣ, Λούκας Χρίστου, μεταξύ άλλων, έθεσε το θέμα της συνταξιοδότησης των μελών της Αστυνομίας και επαναφορά του μοντέλου για συμπλήρωση υπηρεσίας 29 χρόνων και 2 μηνών, σημειώνοντας ότι στην Εθνική Φρουρά ισχύει διαφορετικό μοντέλο συνταξιοδότησης από το Δημόσιο, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να αποχωρούν ενωρίτερα. Τέθηκε επίσης, το ζήτημα της απροθυμίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Αστυνομίας να παράσχουν διευκολύνσεις στα στελέχη του ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ για σκοπούς συνδικαλιστικής δραστηριότητας όπως και το θέμα της επιτακτικής ανάγκης για αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας (ΑΑΔΙΠΑ).

Η ΑΣΔΥΚ έχει ζητήσει και επίκεινται συναντήσεις και με τους υπόλοιπους υποψηφίους για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

17 Οκτωβρίου, 2022

Scroll to Top