Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Τρία χρόνια ΓΕΣΥ

Το Γενικό Σχέδιο Υγείας (ΓΕΣΥ) συνιστά την ραχοκοκαλιά της Υγείας στην χώρα μας. Με τη συμπλήρωση τριών χρόνων από την έναρξη της λειτουργίας του, το ΓΕΣΥ τυγχάνει μαζικής αποδοχής γιατί έβαλε τις βάσεις για την καθολική και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στην υγεία.

Στο «Περίγραμμα Θέσεων» μου για τις προεδρικές εκλογές του 2023, υπογραμμίζω ότι «στηρίζω την φιλοσοφία του ΓΕΣΥ και εστιάζω στην συνεχή αναβάθμιση και βελτίωσή του για να ανταποκρίνεται στις ψηλές προδιαγραφές προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών υγείας».

Η εξέλιξη του ΓΕΣΥ αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την περαιτέρω καταξίωσή του. Η αξιολόγησή μου σχετίζεται με τις προσδοκίες που πρέπει να έχει ο κάθε πολίτης από το ΓΕΣΥ.

Για δύο λόγους:

Πρώτον, γιατί η υγεία είναι δικαίωμα σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία και το κράτος έχει ευθύνη να το διασφαλίσει και,

Δεύτερον, γιατί το ΓΕΣΥ στηρίζεται πάνω στις εισφορές των πολιτών, τους κόπους και τις θυσίες τους για να έχουν το αντίστοιχο ανταποδοτικό όφελος.

Είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από προηγουμένως γιατί τώρα υπάρχει ΓΕΣΥ. Γι’ αυτό κρίνω ως θετική τη συμβολή της κυβέρνησης και επίσης θετική τη συμβολή των κομμάτων της αντιπολίτευσης για να έχουμε ΓΕΣΥ.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι η βελτίωση του ΓΕΣΥ. Γι’ αυτό προτείνω τέσσερα μέτρα στηριγμένα στη διεθνή πρακτική και στα τρία χρόνια εμπειρίας από την υλοποίηση του ΓΕΣΥ.

  1. Προέχουν οι μακροχρόνια ασθενείς και η τρίτη ηλικία. Χρειάζεται περισσότερη σύγκλιση με τις ανάγκες τους σε σχέση με τα φάρμακα (περιλαμβανομένων των καινοτόμων) και τον χρόνο αναμονής.
  2. Οι υπηρεσίες υγείας που προσφέρονται να βρίσκονται υπό παρακολούθηση με κριτήριο την ποιότητα (medical audit/ clinical audit). Αυτός ο στόχος θα ανεβάσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΓΕΣΥ προς όφελος του ασθενή.
  3. Το συνολικό Ρυθμιστικό Πλαίσιο Υγείας παρουσιάζει κενά και απαιτούνται ιατρικά πρωτόκολλα, προδιαγραφές και διαδικασίες. Με ολοκληρωμένο πλαίσιο θα υπάρξει δίκαιη κατανομή ρόλων ανάμεσα στα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία για να αλληλοσυμπληρώνονται.
  4. Η διαφάνεια αφορά την ορθολογική κατανομή των πόρων. Είναι γνωστό το θέμα των καταχρήσεων. Έχουμε νομοθεσία και πρέπει να εφαρμόζεται.

Στην εξέλιξη του, την εισαγωγή νέων υπηρεσιών και φαρμάκων αλλά και τη στροφή στην καλύτερη ποιότητα, το ΓΕΣΥ θα χρειαστεί περισσότερη χρηματοδότηση. Οι δαπάνες του ήδη προβλέπεται να αυξηθούν κατά 50% μέχρι το 2024 σε σύγκριση με τον πρώτο ολοκληρωμένο χρόνο λειτουργίας του. Θα φθάσουν σχεδόν το 1,5 δις ευρώ.

Η διασφάλιση της σταθερής χρηματοδότησης του ΓΕΣΥ είναι ζωτικής σημασίας θέμα. Αυτό συνδέεται τόσο με την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων όσο και με τον ανάλογο  εκσυγχρονισμό τους. Αυτή τη στιγμή συντρέχουν οι συνεισφορές των πολιτών και των επιχειρήσεων για το ΓΕΣΥ, ενώ υπάρχουν πολύ σημαντικές επιπρόσθετες δαπάνες από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν βλέπω να γίνονται επαρκή βήματα στους τομείς αυτούς.

Συμπερασματικά, υποστηρίζω ότι το ΓΕΣΥ είναι μια σημαντική κατάκτηση του λαού μας. Η υγεία είναι δικαίωμα η διασφάλιση του οποίου πρέπει να κατοχυρωθεί και συνταγματικά.

Γιατί η Κύπρος αξίζει καλύτερα!

 

Αχιλλέας Δημητριάδης

10 Ιουνίου 2022

 

 

 

Scroll to Top