Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Δήλωση Α. Δημητριάδη για την κρατική χορηγία στα Κόμματα 33,5 εκ. ευρώ σε μια πενταετία!

Το θέμα της κρατικής χορηγίας στα κόμματα που έφτασε «στα €33,5 εκ. σε μια πενταετία»,  προκαλεί τα αισθήματα κάθε πολίτη και εγείρει πολύ σοβαρά ερωτήματα για το πώς αξιοποιείται το δημόσιο χρήμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ο Υπουργός Οικονομικών Κ. Πετρίδης «με τον κρατικό Προϋπολογισμό του 2018 έγινε ενοποίηση των δύο χορηγιών για βουλευτικές και προεδρικές εκλογές με την πρόνοια της χορηγίας να ανέρχεται σε €6,7 εκ. ανά έτος, ανεξαρτήτως, εάν διεξάγονταν εκλογές ή όχι». Έτσι, «η συνολική χορηγία, αυξήθηκε κατά 33% και ανέρχεται πλέον σε €33,5 εκ. σε μια πενταετία, σε σύγκριση με €25,2 εκ. με την προ του 2018 ρύθμιση».

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, θέτω τρία ζητήματα και προτείνω:

  1. Τα κόμματαέλαβαν χορηγία κατά το 2022, πριν να ξεκαθαρίσουν τα ποσά του 2021 και το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, ζητά όπως τα ποσά αυτά επιστραφούν στο κράτος. Ερωτώ: έτσι κάνει με τις οφειλές πολιτών ο Φόρος Εισοδήματος ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες; Γιατί δεν κάνουν συμψηφισμό των ποσών που οφείλουν τα κόμματα πρώτα και μετά να τους δίνουν επιπρόσθετα χρήματα; Γιατί να δίνουν τα χρήματα και μετά να τα ψάχνουν πίσω;
  2. Τα ποσά που δίνονται ως κρατικές χορηγίες στα κόμματα, όπως τις παραθέτει το Υπουργείο Οικονομικών, είναι πολύ μεγάλα για το μέγεθος της Κύπρου. Στη δική μου πρόταση για το «Τίμιο Κράτος» αυτά τα ποσά εντάσσονται στην ενότητα «Παράλογα Προνόμια» και θεωρώ ότι χρήζουν επανεξέτασης. Εφόσον εκλεγώ στην Προεδρία της Δημοκρατίας, θα συντονίσω διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο να περιοριστεί αισθητά το ποσό της κρατικής χορηγίας στα κόμματα.
  3. Η κοινωνία μας ζει σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Oι περισσότεροι πολίτες επηρεάζονται από τις επιπτώσεις της ακρίβειας και ειδικότερα της ενεργειακής ακρίβειας. Είναι, κατά συνέπεια, μια απαράδεκτη πρακτική να δίνονται τόσο μεγάλες κρατικές χορηγίες στα κόμματα, όταν πολλοί συμπολίτες μας υποφέρουν. Χρειάζεται αλλαγή ώστε όλα αυτά να αξιολογηθούν πάνω σε μια διαφορετική βάση, ώστε η γραμμή «πρώτα οι πολίτες» να τύχει πρακτικής εφαρμογής.

Η Κύπρος αξίζει καλύτερα!

Λευκωσία, 14 Ιανουαρίου 2023

 

 

 

 

Scroll to Top