Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Είμαι έτοιμος να συμβάλω στην προσπάθεια σύστασης και αποτελεσματικής λειτουργίας της Επιτροπής Αλήθειας, δηλώνει στο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ ο Α. Δημητριάδης

Προτείνω τροποποίηση των Όρων Εντολής της ΔΕΑ, τροποποίηση του περί Αποδείξεως Νόμου και δημιουργία εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας.

Διαβάστε εδώ τη συνέντευξη του Α. Δημητριάδη στο Φιλελεύθερο. 

Scroll to Top