Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Επιτροπή Αλήθειας – Μια παρουσίαση του Αχιλλέα Δημητριάδη στη Βουλή των Κοινοτήτων, στο Λονδίνο

Τα τέσσερα νομικά βήματα που πρέπει να γίνουν –  τροποποίηση των όρων εντολής της ΔΕΑ, του ψηφίσματος της ΓΣ των ΗΕ του 1981, του Περί Αποδείξεως Νόμου και σύσταση εσωτερικών κανονισμών – για να λειτουργήσει αποτελεσματικά μια Επιτροπή Αλήθειας στην Κύπρο παρουσίασε ο δικηγόρος Αχιλλέας Δημητριάδης, σε εκλεκτό ακροατήριο στη Βουλή των Κοινοτήτων στο Λονδίνο, ζητώντας να δοθεί μια ευκαιρία στην αλήθεια σε ό,τι αφορά το θέμα των αγνοουμένων.

Scroll to Top