Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Γραπτή Δήλωση για το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα

Η προστασία του περιβαλλοντικού πλούτου της Κύπρου είναι τώρα πολύτιμη όσο ποτέ στο παρελθόν. Η χερσόνησος του Ακάμα αποτελεί μία από τις ελάχιστες περιοχές που παραμένουν περιβαλλοντικά προστατευόμενες.

Σημειώνω τα ακόλουθα:

  1. Η πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες και ειδικά στο ίδιο το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση του από τα καθ’ ύλην αρμόδια  κυβερνητικά τμήματα. Υπάρχουν εύλογες υποψίες για προσπάθεια παράκαμψης της Περιβαλλοντικής Αρχής – ειδικότερα των γνωματεύσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος και της Υπηρεσίας Θήρας για την προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος. Η προσπάθεια αυτή συνδέεται με την έλλειψη διαφάνειας και την μη συμμόρφωση με την Σύμβαση του Άαρχους και στην ανάγκη για κοινοβουλευτικό έλεγχο για το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα.
  2. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη διανύει το 10 έτος της θητείας της. Πού ήταν τόσα χρόνια και τώρα θέλει να κάνει Τοπικό Σχέδιο; Mε βάση τα έργα και τις προηγούμενες πρακτικές της, ποιος μπορεί να την εμπιστευθεί να καθορίσει για τις επόμενες πολλές δεκαετίες το μέλλον του Ακάμα;
  3. Γνωρίζω ότι υπάρχουν αιτήματα από τις 8 Κοινότητες του Ακάμα. Αυτά θα πρέπει να εξεταστούν κάτω από το πρίσμα μιας δίκαιης αποζημίωσης και όχι σε βάρος του Ακάμα.

Η εποχή που τα τοπικά σχέδια «κόβονταν και ράβονταν» για να εξυπηρετήσουν σκοπιμότητες και συμφέροντα πρέπει να πάρει τέλος. Όλοι γνωρίζουν τις συνέπειες από τέτοιες πρακτικές. Όλοι μας ξέρουμε την έκταση που πήρε η διαφθορά.

Σήμερα προέχει η βιώσιμη ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος ενώ ταυτόχρονα να υπάρχει σεβασμός στην ιδιοκτησία των συμπατριωτών μας οι οποίοι θα πρέπει να τύχουν δίκαιης αποζημίωσης. Είναι ευθύνη μας απέναντι στους εαυτούς μας και τις επόμενες γενιές.

15/06/2022

Scroll to Top