Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Ισοτιμία των φύλων με έργα

Του Αχιλλέα Δημητριάδη, υποψηφίου για την Προεδρία της Δημοκρατίας

Η Κύπρος έμεινε πολύ πίσω στα θέματα που αφορούν την ισότητα των φύλων. Η πρόοδος είναι πολύ  αργή και δεν αντιστοιχεί στα επίπεδα που έχουν επιτύχει εδώ και χρόνια, άλλες προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Νόμοι ψηφίζονται και πολλά εξαγγέλλονται, αλλά στην πράξη οι πολιτικές που εφαρμόζονται είναι αποσπασματικές.

Η Κύπρος θα μπορούσε να αξιοποιήσει την πλούσια εμπειρία από τον χώρο της ΕΕ. Το κάνει στον ελάχιστο δυνατό βαθμό και όπου προκύπτει ως υποχρέωση από ευρωπαϊκές οδηγίες και πολιτικές. Γι’ αυτό το χάσμα παραμένει. Θα πρέπει να καθοδηγηθεί σωστά η  κοινωνία με τις κατάλληλες πολιτικές για να μπορέσουμε  να αλλάξουμε τα πράγματα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Πέραν της καθαρά ηθικής όψης του θέματος, προσωπικά δεν μπορώ να αντιληφθώ ποιο είναι το συμφέρον για την κυπριακή κοινωνία όταν στερείται τις γνώσεις, εμπειρίες και δυνατότητες που διαθέτει ο μισός πληθυσμός της. Το αίτημα για αλλαγή στα θέματα ισότητας των φύλων είναι πιο ώριμο από ποτέ προηγουμένως.

Το πιστεύω γιατί οι γυναίκες της Κύπρου έχουν πετύχει και προσφέρει πολλά στην επιβίωση και την ανάπτυξη της πατρίδας τους. Μετά την εισβολή του ’74 μπήκαν μαζικά στην αγορά εργασίας και την εκπαίδευση. Διεκδικώντας περισσότερες ευκαιρίες στην ζωή τους, πέτυχαν τα πιο υψηλά επίπεδα μόρφωσης. Σήμερα διαπρέπουν σε πολλούς τομείς, όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η δικαιοσύνη, η επιχειρηματικότητα, η έρευνα και η καινοτομία, η δημόσια διοίκηση, η τέχνη και οι επιστήμες,.

Αλλά εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην δημόσια ζωή. Δεν έχουν ισότιμη παρουσία σε θέσεις διαμόρφωσης πολιτικής, επιρροής και λήψης αποφάσεων. Στο πλαίσιο της ΕΕ, η Κύπρος  βρίσκεται σχεδόν στις τελευταίες θέσεις όσο αφορά την εκπροσώπηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, στη Βουλή και σε διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών.

Το χάσμα αμοιβών στον ιδιωτικό τομέα παραμένει. Η ΕΕ καταγράφει ότι  οι γυναίκες κερδίζουν κατά μέσο όρο 13% πιο χαμηλό μισθό από τους άνδρες για την ίδια παρεχόμενη εργασία. Οι γυναίκες είναι πιο εκτεθειμένες σε διακρίσεις και είναι τα πρώτα θύματα σε περιόδους οικονομικής κρίσης.

Η νέα κυβέρνηση χρειάζεται να εμβαθύνει στις κοινωνικές αιτίες που δημιουργούν τις ανισότητες. Η χώρα μας υστερεί σε υποδομές για να στηρίξει την οικογένεια και να διευκολύνει την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών. Οι συνθήκες ζωής άλλαξαν, αλλά οι μητέρες και οι οικογένειες εξακολουθούν να μην υποστηρίζονται στον βαθμό που πρέπει στην καθημερινή ζωή τους. Ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου παραμένει σε πιλοτική φάση, αντί να επεκταθεί και να καλύψει το δημόσιο σχολείο. Δεν υπάρχουν επαρκείς δομές για βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Η ανάγκη για αλλαγή προκύπτει επιτακτικά γιατί το χρειάζεται η κοινωνία.

Μπορούμε να οικοδομήσουμε μια πατρίδα που προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλο τον πληθυσμό της. Η ισότιμη μεταχείριση ανδρών και γυναικών να γίνει κατευθυντήρια γραμμή τα επόμενα χρόνια.

Προτείνω μια διαφορετική πορεία με 3 κεντρικές πρωτοβουλίες:

  1. Η σύνθεση της κυβέρνησης από την έναρξη  της δικής μου διακυβέρνησης θα αποτελείται από ίσο αριθμό ανδρών – γυναικών στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό θα ισχύει καθόλη τη διάρκεια της 5ετούς διακυβέρνησης, δίδοντας το ηχηρό μήνυμα στην κοινωνία ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυβέρνηση του στηρίζουν έμπρακτα την πλήρη ισότητα.
  2. Θα πρέπει επίσης μέσω της εφαρμογής ενός προσωρινού συστήματος ποσόστωσης όσο αφορά τις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων, να υπάρχει ίσος αριθμός ανδρών και γυναικών στα ψηφοδέλτια των κομμάτων, ούτως ώστε το Κοινοβούλιο να αντανακλά πραγματικά τη δομή και τον χαρακτήρα της κοινωνίας και να μην είναι μονοδιάστατο. Η νέα κυβέρνηση θα καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή.
  3. Οι Πρόεδροι και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ημικρατικών Οργανισμών, που θα διορισθούν κατά τη διάρκεια της θητείας μου, να αποτελούνται από ίσο αριθμό ανδρών – γυναικών.

Αυτές οι τρεις πρωτοβουλίες μπορούν να δώσουν την δυναμική της αλλαγής γιατί αφορούν θέσεις πολιτικής και λήψης αποφάσεων. Ο ρόλος των γυναικών θα γίνει καθοριστικός..

Η ΕΕ μας δείχνει τον δρόμο. Με πολιτικές και θεσμικές παρεμβάσεις, με την ενίσχυση των νομοθεσιών και τη λήψη μέτρων, αλλάζει σταδιακά τα πράγματα και σπάει τα στερεότυπα.

Η υιοθέτηση ποσοστώσεων είναι σημαντική πολιτική πράξη για αλλαγή, που περιλαμβάνεται στην Διεθνή Σύμβαση για την Εξάλειψη των Διακρίσεων σε Βάρος των Γυναικών, της οποίας η Κυπριακή Δημοκρατία είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Τα 3 θεσμικά όργανα (Συμβούλιο, Επιτροπή, Κοινοβούλιο) έχουν συμφωνήσει να προχωρήσουν με οδηγία για την ισορροπία των φύλων στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών. Έως το 2026, στις εταιρείες πρέπει τουλάχιστον το 40% των θέσεων των μη εκτελεστικών διευθυντών τους, ή το 33% των θέσεων μη εκτελεστικών και εκτελεστικών διευθυντών τους, να κατέχονται από γυναίκες.

Το επόμενο διάστημα θα εξετάσουν επίσης πρόταση της Επιτροπής για υιοθέτηση οδηγίας για διαφάνεια σχετικά με τις αμοιβές ανδρών – γυναικών. Μπορούμε ως Κύπρος να θέσουμε τον στόχο του 50 – 50 και να τον υλοποιήσουμε άμεσα εκεί όπου η απόφαση έγκειται στην εκτελεστική εξουσία. Η ισότητα ανδρών – γυναικών μπορεί να γίνει κατάκτηση για την Κύπρο και το σύνολο της κοινωνίας μας. Το κράτος και η κυβέρνηση να μπουν επικεφαλής και να διαμορφώσουν το περιβάλλον των ίσων ευκαιριών και της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς. Με αξιολόγηση σε κάθε τομέα: την πρόσληψη, την ανέλιξη, την ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία, την ισότιμη συμμετοχή σε επιτελικές θέσεις και τη δημόσια ζωή. Όπου το χάσμα συντηρείται και επιμένει, να αναλαμβάνονται επιπρόσθετες πρωτοβουλίες.

Υποστηρίζω επίσης , ότι οι γυναίκες δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς ακόμα στις πολύχρονες προσπάθειες για την επίλυση του Κυπριακού. Θεωρώ ότι η γυναικεία συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις και η γυναικεία διάσταση υποτιμήθηκε, ενώ η συμβολή της θα μπορούσε να ήταν πολλαπλά χρήσιμη  σε όλους τους τομείς της διαδικασίας για να δημιουργηθούν συναινέσεις και να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη. Μια τέτοια πρωτοβουλία συνάδει πλήρως με τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Γενικού Γραμματέα για εφαρμογή του ψηφίσματος 1325(2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας, «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», τονίζοντας   ότι «η πλήρης, ίση και ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών και η ηγετική συμβολή τους είναι ουσιώδεις παράμετροι για να οικοδομηθεί ειρήνη στην Κύπρο και να καταστεί βιώσιμη οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία».

Αυτό συνάδει επίσης με το Σχέδιο Δράσης που υιοθετήθηκε από την Τεχνική Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων και την έκκληση του Γενικού Γραμματέα και του Συμβουλίου Ασφαλείας  των ΗΕ για συμπερίληψη τουλάχιστον 30% γυναικών στις μελλοντικές αντιπροσωπείες στις διαπραγματεύσεις.

Τέλος, η βία των κατά των γυναικών πρέπει να τερματιστεί. Οι γυναίκες και οι άνδρες, τα κορίτσια και τα αγόρια, πρέπει να έχουν το ίδιο δικαίωμα για διασφάλιση και προστασία της σωματικής τους ακεραιότητας. Η κυβέρνηση μου θα εφαρμόσει πλήρως και σε όλους τους τομείς τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Εξάλειψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), της οποίας η Κύπρος αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος.

Η πατρίδα μας μπορεί να αλλάξει.

Η μείωση των ανισοτήτων με στόχο την εξάλειψή τους, μπορεί να καταστήσει την Κύπρο υπόδειγμα για αλλαγή.

Το οφείλουμε στην σύγχρονη Κυπρία γυναίκα.

Η Κύπρος αξίζει καλύτερα!

 

Scroll to Top