Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Νομική, πολιτική και ευρωπαϊκή διάσταση στην υπόθεση ΝΥ v ΓΕ

Ο Α. Δημητριάδης αναλύει  στη «Δεύτερη Ματιά» στο ράδιο του ΠΟΛΙΤΗ τις πτυχές της αίτησης της ΝΥ για παύση του ΓΕ, σημειώνοντας ότι οι θεσμοί είναι ανεξάρτητοι αλλά όχι ανέλεγκτοι. Θεωρεί λίγο περίεργο που σε πολιτικό επίπεδο δεν υπάρχει μία θέση, πιστεύει ότι πριν αρχίσει η διαδικασία θα πρέπει να οριοθετηθεί το τι θα γίνει, μιλά για το κόστος της όλης διαδικασίας και διερωτάται κατά πόσο όταν καθορίζεται ο πήχης της ανάρμοστης συμπεριφοράς υπεισέρχονται  και τα ευρωπαϊκά κριτήρια και η μαρτυρία που θα έρθει ενδεχομένως να αλλάξει τον πήχη.

Scroll to Top