Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Το ευρώ και η πορεία μας στην Ευρώπη

Το Ευρώ είναι ένα σημαντικό επίτευγμα το οποίο στηρίζει την ευρωπαϊκή ενότητα. Έχει δε πρόσφατα χρησιμοποιηθεί ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο μέσα στην συλλογική προσπάθεια της ΕΕ να ξεπεράσουμε την πανδημία.

Πριν από 20 χρόνια το ευρώ κυκλοφόρησε ως νόμισμα σε 12 κράτη μέλη. Σήμερα 19 χώρες συμμετέχουν στην Ευρωζώνη, ανάμεσα τους και η Κύπρος, που εντάχθηκε την 1.1.2008. Αξίζει να θυμηθούμε αυτή την ημερομηνία γιατί αποτελεί μαζί με την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ την 1.5.2004 τα δύο ορόσημα που καθορίζουν την σύγχρονη πορεία μας.

Το Ευρώ είναι ένα από τα σκληρά νομίσματα στον κόσμο. Έχει συνεισφέρει στην σταθεροποίηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας των χωρών που το χρησιμοποιούν και ταυτόχρονα στην απλούστευση των συναλλαγών, τη διευκόλυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και των ταξιδιών των Ευρωπαίων πολιτών. Η Κύπρος, ως χώρος υπηρεσιών και σημαντικός τουριστικός προορισμός, κέρδισε πολλά από την εισαγωγή του Ευρώ.

Η πορεία του Ευρώ αυτές τις δύο δεκαετίες δεν ήταν μια ευθεία γραμμή. Κατά την περίοδο της μεγάλης οικονομικής και τραπεζικής κρίσης φάνηκαν οι αδυναμίες στην αρχιτεκτονική του.Γι’ αυτό χρειάστηκε να ληφθούν νέες αποφάσεις για να δημιουργηθεί η Τραπεζική Ένωση για τον ουσιαστικό έλεγχο των τραπεζικών ιδρυμάτων κάτω από την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζα. Μέσα από εκείνη την δοκιμασία, το Ευρώ έχει εξέλθει πιο σταθερό και έτοιμο να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ.

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, σήμερα βρίσκονται αντιμέτωποι μπροστά στην πανδημία του κορονοϊού. Φάνηκε ξανά η ανάγκη για βαθύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών με στόχο την διασφάλιση μιας συλλογικής δημοσιονομικής πολιτικής. Θεωρώ σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση το γεγονός ότι με την ηγετική στάση Μέρκελ – Μακρόν, η ΕΕ αποφάσισε για πρώτη φορά να αναλάβει επιπρόσθετη κοινή χρηματοδότηση και την διάθεση της σε όλα τα κράτη μέλη, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία αλληλεγγύης που εξασφάλισε τις άμεσες ανάγκες όπως η απώλεια μισθών, ενώ θα λειτουργήσει ως καλό προηγούμενο για να στηρίξει την ανάπτυξη και στο μέλλον, αν τα κράτη μέλη αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες.

Το ΤΑΑ θα φέρει στην Κύπρο επιπρόσθετα 1,4 δις ευρώ μέχρι το 2026 – πέρα από την καθιερωμένη 7ετή χρηματοδότηση της ΕΕ μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων. Είναι τεράστια σημαντικός αυτός ο αναπτυξιακός πνεύμονας, όχι μόνο για να ξεπεράσουμε την πανδημία αλλά για να διορθώσουμε τα κενά στην οικονομία μας, κάνοντας στροφή στην πράσινη ανάπτυξη και προωθώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της.

Χρειαζόμαστε την δραστήρια επιχειρηματική κοινότητα, την δουλειά όλων των εργαζομένων, καθώς και την συνεργασία ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να πετύχουμε μια υγιή και συνεχή ανάπτυξη που να μην επιδεινώνει αλλά να μειώνει τις ανισότητες.

Πιο πρόσφατα η προσπάθεια που φαίνεται να αναλαμβάνουν οι Μακρόν – Ντράγκι για αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων στην Ευρωζώνη είναι ακόμη ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα, η Κύπρος κάθεται στο ίδιο τραπέζι με την ομάδα της Ευρωζώνης. Η δική μας πορεία στην ΕΕ είναι μαζί με όλους εκείνους που θέλουν και μπορούν να προχωρήσουμε σε μια Ευρώπη με κοινούς προσανατολισμούς, με αλληλεγγύη και με θεμελιωμένα τα δικαιώματα των πολιτών της. Η Κύπρος μπορεί να ανταποκριθεί, με επάρκεια στην προοπτική αυτή, ανακτώντας την αξιοπιστία της και υπηρετώντας με συνέπεια τους μεγάλους ευρωπαϊκούς στόχους.

Scroll to Top