Κατηγορίες Ανακοινώσεων

Βήμα προς τα εμπρός, απουσιάζουν άλλα

 ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ

ΑΧΙΛΛΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ 

O καθορισμός Εθνικού Κατώτατου Μισθού συνιστά ένα βήμα προς τα εμπρός. Ωστόσο, πολλά μπορούν ακόμα να γίνουν για να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες στην πατρίδα μας. Είναι θετικό που υπήρξε κατάληξη, έστω, στην εκπνοή μιας μακράς κυβερνητικής θητείας.

Τώρα έχουμε μια βάση που δημιουργεί ευθύνες και πάνω σε αυτήν θα πρέπει να εργαστούμε. Υπογραμμίζω ότι η καθιέρωση ενός κατώτατου μηνιαίου μισθού αφορά χιλιάδες χαμηλά αμειβόμενους εργαζομένους και καθορίζει μια συγκεκριμένη προοδευτική κατεύθυνση για να υπάρξει ένα βήμα προστασίας για τους χαμηλά αμειβόμενους και τους νεοεισερχομένους στην εργασία.

Υπενθυμίζω επίσης ότι ο κατώτατος μισθός έχει εφαρμοστεί σε όλες τις προηγμένες χώρες της ΕΕ και δεν θα έπρεπε να καθυστερήσει άλλο στην Κύπρο. Το κράτος έχει ρόλο αποφασιστικό να διαδραματίσει στη συνέχεια, εποπτεύοντας το ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να αποφευχθούν αυθαιρεσίες σε βάρος των εργαζομένων.

Γι’ αυτό θεωρώ σημαντικό ότι θεσμοθετείται «μηχανισμός αναπροσαρμογής» και οι κοινωνικοί εταίροι χρειάζεται να συνεχίσουν την υπεύθυνη στάση τους.

Η κοινωνική δικαιοσύνη και η προγραμματική πολιτική για μείωση των ανισοτήτων, συνιστούν κεντρικά σημεία της εκλογικής μου στρατηγικής μπροστά στις Προεδρικές Εκλογές του 2023. Επισημαίνω τρεις καίριους τομείς των προτάσεών μου που συμβάλλουν στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και που απαιτούν, πρώτα απ’ όλα, μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση:

Πρώτον, ο εκσυγχρονισμός του συνταξιοδοτικού συστήματος με βασικό άξονα τη θεσμοθέτηση της επαγγελματικής σύνταξης στον ιδιωτικό τομέα, ούτως ώστε όλοι οι πολίτες να απολαμβάνουν επαρκείς συντάξεις.

Δεύτερον, ο σχεδιασμός ενός εκτενούς στεγαστικού προγράμματος που να προσφέρει ποιοτική και φθηνή κατοικία στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και ειδικά στα νέα ζευγάρια. Η στέγη και η σύνταξη για όλους τους πολίτες αποτελούν σήμερα κεντρικά ζητούμενα για ένα σύγχρονο, πραγματικό κοινωνικό κράτος, και

Τρίτον, θεσμοθετημένες διαδικασίες συμμετοχής των Κοινωνικών Εταίρων και της Κοινωνίας των πολιτών για τις μεγάλες αλλαγές που απαιτούνται μέσα από την καλλιέργεια συναινέσεων με στόχο την ολοένα και περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη.

2 Σεπτεμβρίου, 2022

 

 

Scroll to Top